BoxNow

Ако не можете да отворите PDF файловете по-горе, информацията може да бъде намерена по-долу:


Ако четете тези инструкции, то Вашата компания е част от системата на BOX NOW и Вие имате правото да създавате товарителици, връщане от клиент, да преглеждате незавършени и изпълнени заявки, както да извършвате и други подобни действия, свързани с организанията на BOX NOW.

В това ръководство са описани всички стъпки, които трябва да следвате при работа с Partner portal / Портала за партньори.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес [email protected] .


Можете да отворите Partner portal от този линк:

https://partner.boxnow.bg/

 

Вписването в Partner portal е активирано за всички подадени от Вас мобилни номера, посредством парола, която се генерира при всяко вписване.

 

Мобилни номера с достъп до портала са тези, които сте посочили в споразумението си с BOX NOW.

1. На началната страница въведете Вашия телефонен номер и натиснете Confirm

2. Ще получите SMS с Вашата еднократна парола за достъп:

3. Въведете паролата и натиснете Log in.

4. Вие вече сте вписани в BOX NOW Partner portal. 


Ръчно създаване на товарителница 

 За да създадете товарителница, отидете в горния десен ъгъл, като имате две възможности, за да го направите: 

 1. Create order – From Warehouse 

 2. Create order – Complex 


 I. Complex 

 1. Натиснете Pick up и изберете BOX NOW автомат, в който да поставите пратката;

 2. Наше депо, в което да оставите пратката или Склад, от който желаете да бъде взета пратката. 

След като сте направили Вашия избор, можете да преминете към втора стъпка. 


 3. В секция Доставка трябва да посочите: 

 · Името на клиента; 

 · Неговия телефонен номер във формат +359ХХХХХХХХХ; 

 · Неговия имейл за връзка;

 · От падащото меню да изберете автомат според желанието на клиента. 

4. След успешно попълване на данните, можете да преминете към Items. 

5. Тук е необходимо да въведете информацията за поръчания артикул, като можете да добавите повече от един.

6. Когато въведете информацията за продуктите, изберете да продължите към следващата стъпка. 

7. В Order трябва да посочите: 

 · Общата стойност на поръчката, включително и цената за доставка, освен ако тя не е безплатна;

 · Начин на плащане;

 · Възможност за връщане;

 · Дали желаете да бъдете уведомен, когато пратката бъде взета от клиента (в случай че желаете, въведете валиден имейл). 

8. След попълване на тази информация, продължавате напред, където можете да прегледате товарителницата и да я редактирате, ако е необходимо. 

9. За да създадете товарителница натиснете бутонът Create order. 


 II. From Warehouse 

1. Натиснете Pick up и изберете склада, от който желате да бъде взета пратката: 

Ако Вашата компания разполага само с една локация за взимане, то тя ще бъде избрана по подразбиране. Всички възможности са добавени в системата спрямо споразумението, сключено с BOX NOW. 

2. Ако е необходимо да бъдат направени някакви промени по локациите за взимане на пратките или искате да добавите нови складове, моля свържете се с нас на [email protected]

3. В секция Your customer’s details въведете информацията за получателя на пратката: 

 Моля въведете коректно данните, тъй като тази информация ще бъде отпечатана на товарителницата и ще бъде използвана от системата на BOX NOW, за да уведоми клиента, че неговата пратка е доставена до BOX NOW автомат. 

4. В секция Delivery address изберете номер на автомат, до който искате да доставите пратката:

 Можете да търсите по номер или име на автомат. След като изберете автомат, ще се визуализира по-детайлна информация, за самият автомат. 

5. Натиснете Create order, за да приключите със създаването на товарителницата: 

При успешно създаване на товарителницата, ще се появи прозорец, при натискане на Get parcel labels, можете да изтеглите товарителницата. Като нов таб в браузъра Ви ще се отвори PDF файл, който можете да го изтеглите или директно да го принтирате. 

6. Товарителницата се предоставя в PDF формат, за да може да бъде принтирана и залепена към пратката: 

 Препоръчваме Ви да я разпечатате в размер А6. Моля не използвайте по-малки размери. Всеки формат, в който QR кодът и баркодът са ясни и четими, може да бъде използван, но ако са твърде малки и трудни за сканиране, BOX NOW няма да има възможността да вземе пратката. 


III. Създаване на множество товарителници чрез прикачване на CSV файл Можете да създадете множество товарителници, като прикачите CSV файл, форматиран в специфичен начин. За да го направите, отворете Partner portal, отидете на Create order – From Warehouse и натиснете бутона Switch to CSV: 

На страницата ще видите линк, от който можете да изтеглите пример за CSV файл.

1. В този пример ще генерираме 4 поръчки, където всяка от тях отговаря на един ред от задължителните данни, които включва CSV файла, и всяка информация трябва да бъде разделена със запетая.

2.  Обърнете внимание, че първият ред с имена на полетата ще бъде игнориран, затова го запазете по този начин. Примерни данни: 1898 е location_id локацията за взимане на пратка (склад) - ако партньорът разполага само с една точка за взимае, то тя ще бъде избрана за всички пратки 

3.  1690 е location_ID номера на BOX NOW автомат, примерно наименование на BOX NOW автомат: „1840 - Търговски център New Avenue, жк. Студентски град“ От това наименование - „1840“ e номера на автомата 

 Останалите данни на реда са телефонен номер на клиента, email, име и фамилия. - подредени в същата последователност 

 4. В този пример ред 2 ще създаде товарителница за една пратка: от warehouse_id=1898 до locker_id=1690 за клиент с: телефонен номер: +385911234567 email: [email protected] име и фамилия: Name Surname1 Ред 3 ще създаде товарителница за една пратка: от warehouse_id=1898 до locker_id=1690 за клиент с: телефонен номер: +385911234567 email: [email protected] име и фамилия: Name Surname2 и така нататък… 

 При подаване на друг формат/структура на CSV файла, порталът ще върне грешка и няма да генерира товарителница. 

 5. Когато прикачването е успешно, порталът ще даде възможност за изтегляне на всички товарителници в един PDF файл. 


 IV. Отказ на товарителница

За да откажете товарителница, отидете на портала и натиснете номера на пратката.

Натиснете бутона Cancel delivery и потвърдете като натиснете червения бутон Cancel delivery  

Статусът на пратката ще бъде променен на Canceled


V. Връщане от клиент

За да направим връщане от клиент отидете в горния десен ъгъл и натиснете: 

1. Create order – Customer return 

2. В поле Address запишете адреса на клиента, за да може да се покажат най-близките автомати, в които клиентът може да постави пратката за връщане. Може да посочите на какво разстояние спрямо зададения адрес да се визуализират автоматите. 

3. Попълнете останалите данни на клиента.

4. Изберете един от Вашите складове, до който трябва да бъде върната тази пратка

5. Натиснете бутона Create order.