BoxNow

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ УЕБСАЙТ

1.       Цел и обхват на Политиката за поверителност (Въведение)

Ние, “БОКС НАУ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3, регистрирано и вписано в Регистъра за търговските дружества при Агенцията по вписванията с ЕИК 206892501, представлявано от Андрей Вишкрабка, гражданин на Словакия, като законен представител, управляващ и представляващ дружеството (“БОКС НАУ”, „ние”, „нас” или „нашите”), сме собственици на уебсайт https://boxnow.bg („Уебсайтът”). При функционирането на уебсайта ние обработваме вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, както е дефинирано в Общия регламент за защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Ние се ангажираме да защитаваме вашата поверителност в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато пишем „вие“, ние имаме предвид вас като наш клиент, посетител на уебсайта или друга релевантна трета страна, като лицата за контакт на дружество или друга организация, с която правим бизнес и други подобни. Целта на тази Политика за поверителност е да обясни как събираме и използваме вашите лични данни, както и как можете да упражнявате правата си.

 

Всяка информация, която предоставяте като потребител на уебсайта, се получава, съхранява и управлява от нас в съответствие с тази Политика за поверителност.

 

Можем от време на време да актуализираме тази Политика за поверителност без предварително уведомяване до вас. Ако направим промени, ще ви уведомим, като обновим датата в горната част на Политиката в случаите, когато промените не са съществени, или като предоставим известие за съществени промени.

 

Чрез достъп, сърфиране или използване по друг начин на уебсайта, вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали тази Политика за поверителност, като за целта използваме  изскачащия прозорец за съгласие с Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с която и да е част от тази Политика за поверителност, не трябва да използвате Уебсайта.

 

2.       Как събираме информация?

 

“БОКС НАУ” ООД е пощенски оператор, който предоставя куриерски услуги на територията на Република България и международни куриерски услуги.

 

Можем да събираме лични данни от вас, когато използвате услугите на нашия уебсайт (куриерски услуги и други допълнителни услуги, посочени в чл.4, ал.2 от Общите условия), кореспондирате с нас по пощата, имейл или телефон, създавате акаунт на нашия уебсайт, изисквате информация или съдействие от нас, абонирате се за бюлетин или друга маркетингова комуникация от нас, или по друг начин да използвате Уебсайта. Може също така автоматично да събираме технически данни и данни за употреба за вашето оборудване, действия при сърфиране и модели, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии.

 

Ако не предоставите определена информация при поискване, може да не успеем да изпълним задълженията си към вас или да отговорим на вашите искания, като по този начин няма да сме в състояние да ви предоставим възможно най-високо ниво на обслужване. Може също да бъдем възпрепятствани да спазваме законовите си задължения (като напр. нашите счетоводни и данъчни задължения). В случаите, когато събираме вашето съгласие, обработването на личните ви данни ще бъде напълно доброволно и отказът ви да дадете съгласие няма да доведе до неблагоприятни последици.

 

3.       Каква информация събираме?

 

Информацията, която събираме може да включва:

 

Ползването на определени функционалности на уебсайта изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, ЕГН, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги.

 

Когато искате да ползвате услуги, които Бокс Нау предоставя като пощенски оператор, ние събираме и обработваме следните лични данни - данни за подателя и получателя на пратка или услуга: Обща информация и данни за контакт на Потребител (подател) или Потребител (получател), като име, телефонен номер за връзка, имейл адрес, пощенски адрес; име на акаунт и парола за акаунт. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания


Данни в товарителница, попълнена от Потребителя, необходими за точно изпълнение на услугата: имена, мобилен телефонен номер и/или адрес на електронна поща на Потребителя (подател) и на Потребителя (получател) и избран APM автомат. В зависимост от ползваната услуга (например пратки с наложен платеж) или в предвидени от закона случаи БОКС НАУ може също така да изисква предоставянето на адрес или други допълнителни данни за идентификация на Потребителя (подател) и Потребителя (получател) на пратката.

 

Предоставен на Потребителя уникален код за сигурност (ПИН), който се изпраща на мобилния телефонен номер и/или електронната поща и/или профил в приложение за незабавни съобщения (включително, но не само, Viber), посочени от Потребителя. БОКС НАУ  използва мобилния номер, електронния адрес и профила в приложение за незабавни съобщения (включително, но не само, Viber) на Потребителя, за изпращане на ПИН, свързан с Приемането/доставянето на пратката, за да  информира за хода на транспортирането на пратката и за да предоставя други документи, свързани с пратката, като например фактура или други платежни документи.

 

Данни от системата за проследяване на пратки на БОКС НАУ, от която се виждат всички етапи на обработка на пратката (проследяване).

Следните данни: (i) по отношение на доставка от APM автомат до APM автомат - потвърждение, изпратено от  БОКС НАУ до Потребителя (подател) по имейл или SMS за приемане на пратката; (ii) по отношение на доставка от адрес до APM автомат - потвърждение, изпратено от  БОКС НАУ до Потребителя (подател).

Информация за плащане или информация за фактуриране във връзка с използване от ваша страна на нашите услуги, банкови детайли за дебитни и кредитни карти (не се запазват и съхраняват номера на кредитни или дебитни карти от онлайн транзакции) и други задължителни данни при наложен платеж, рекламации и др.

 

Използването на услугите на Бокс Нау от електронни магазини включва събирането и обработката на абсолютно необходимите данни на потребителите за обслужване на тяхната поръчка (като пълното им име и контакт подробности, имейл адрес). Всеки потребител, ако избере услугата на БОКС НАУ за доставка на своята поръчка, получава електронно известие относно номера на своята поръчка и може да използва услугата за търсене и проследяване на уебсайта.

 

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

 

Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

 

Определена част от данните, които ни предоставяте, може да бъде ползвана, за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулатори (КРС, КЗП, КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.

 

Автоматично събирана информация

 

Ние автоматично събираме определена информация от вас, когато влизате в уебсайта, включително следното:

 

Идентификатори, като IP адрес и идентификатори, свързани с бисквитки на браузъра, пикселни маркери и подобни технологии за проследяване.

 

Информация за интернет или друга електронна мрежова дейност, като информация за вашия тип браузър, операционна система, страници, в които е осъществен достъп на нашия уебсайт, използвани връзки и време, прекарано в уебсайта.

 

Данни за геолокация, като вашия IP адрес, които могат да разкрият общото ви местоположение.

 

Ние използваме тази информация, за да адаптираме съдържанието на нашия уебсайт и да подобрим вашето клиентско обслужване. Повече информация за използването на бисквитки може да видите по-долу в Политиката за бисквитки.

 

4.       Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание?

 

Можем да използваме вашата информация за различни бизнес и търговски цели, включително за:

 

·         Предоставяне на услугите, които заявявате, обработване на транзакции и изпращане на свързана информация – необходими за сключване и изпълнение на нашия договор с вас;

·         Предоставяне на клиентска поддръжка и отговаряне на вашите коментари, въпроси и искания – необходимо за сключване и изпълнение на нашия договор с вас, както и за нашия взаимен легитимен интерес да ви предоставим исканата помощ;

·         Уведомяване за услуги, оферти, промоции, събития и функции, които могат да представляват интерес за вас (маркетингови цели) – въз основа на вашето изрично съгласие;

·         Управляване на вашите онлайн акаунти и предоставяне на необходимите актуализации, сигнали за сигурност и административни съобщения – необходими за изпълнението на нашите договорни задължения съгласно Общите условия;

·         Откриване и предотвратяване на измами и осигуряване на сигурността на Уебсайта и нашите операции – необходими за целите на нашия легитимен интерес за защита на нашия бизнес;

·         Спазване на нашите законови задължения – напр. за счетоводни и данъчни цели;

·         Вашите лични данни, събрани за горните цели, могат да бъдат обработвани и за нашата защита срещу всякакви правни искове от вас или от трети страни, както и за установяване и упражняване на нашите законни права – необходимо с оглед на принципите, заложени в приложимото законодателство относно правото на защита срещу правни искове и на защитата на законни права и интереси, както и свързания ни легитимен интерес да упражняваме правата, свързани с всякакви правни искове, както е предвидено в приложимото законодателство;

·         Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако разумно не преценим, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако се наложи да използваме личните ви данни за такава по-нататъшна цел, ние ще ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това.

 

Като посещавате и разглеждате този уебсайт, вие сте поканени да предоставите изричното си съгласие за обработка и споделяне на вашите лични данни чрез използването на технологии за бисквитки, чрез съответния изскачащ прозорец и наличните настройки. Вие сте свободни да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените съответните настройки за съгласие, без това да засяга законосъобразността на обработката на вашите данни, базирани на него дотогава. По отношение на информацията, която автоматично се събира от вашето сърфиране в нашия уебсайт чрез абсолютно необходимите бисквитки и въз основа на нашия легитимен интерес за правилното функциониране на нашия уебсайт, моля, въздържайте се да го посещавате, ако не желаете събирането и обработването на тази информация. Информацията, която ни предоставяте в съответната форма за контакт, се предоставя въз основа на вашето изрично съгласие. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката на вашите данни до този момент, като изпратите искане на посочения по-долу имейл адрес за контакт. Данните, които предоставяте в контекста на поръчка на продукти и изготвяне на договор за покупко-продажба с онлайн магазини, се събират в контекста на обслужване на договорните ви отношения с магазина (договор за продажба). Използването на системата за проследяване на поръчки, достъпна на нашия уебсайт, се извършва с вашето съгласие, което се предоставя чрез положително действие (използване на услугата).

 

5.                  На кого разкриваме вашите лични данни?

 

“БОКС НАУ” ООД никога няма да споделя, продава или отдава под наем вашата информация на трети страни за техните цели, свъзани с директен маркетинг.

Можем да разкрием информация, събрана от и за вас, както следва (в зависимост от приложимото законодателство):

 

·         С доставчици, консултанти и други доставчици на услуги, които използват информацията от наше име единствено за изпълнение на нашите инструкции и за никаква друга цел (напр. разработчик на уебсайт и компания за поддръжка, счетоводно дружество, подизпълнители и партньори в хода на изпълнение на нашите услуги и др.). Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи стриктни клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност;

·         С оглед съобразяване с искане за информация от правоприлагащите органи до степента, изисквана от приложимото законодателство; (доколкото сме длъжни да го направим по закон) във връзка с всякакви съдебни производства или бъдещи съдебни производства; и с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права;

·         Ако смятаме, че е имало нарушение на Общите условия на уебсайта, каквито и да е потребителски споразумения или политики, или за защита на правата, собствеността и безопасността на “БОКС НАУ” ООД или трета страна;

·         С ваше съгласие или по ваше указание.

 

Освен както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, ние няма да предоставяме вашите лични данни на трети страни.

 

6.       Къде съхраняваме и прехвърляме вашите лични данни?

 

Личните данни, които събираме, могат да бъдат съхранявани и обработвани в и прехвърляни между която и да е от страните, в които оперираме, за да можем да използваме вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

 

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и прехвърляни в страни, в които е възможно законите за защита на данните да не са еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство.

 

Въпреки това, ние ще предприемем всички разумни технически, организационни и правни мерки, за да гарантираме, че вашите лични данни се обработват по сигурен начин, осигурявайки адекватно ниво на защита, сравнимо с нивото на защита, предлагано в рамките на Европейското икономическо пространство.

 

7.       Как защитаваме вашите лични данни?

 

Сигурността е изключително важна за нас. Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или достъп. Когато е подходящо, ние използваме криптиране и други технологии, които могат да помогнат за защитата на информацията, която предоставяте.

 

8.       За какъв срок съхраняваме вашите лични данни?

 

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целта, за която са били събрани, или както се изисква, за да спазим всички задължителни периоди на съхранение съгласно приложимото законодателство.

 

Ако оттеглите съгласието си за събиране и обработване на вашите лични данни, когато такова съгласие е поискано, ние ще изтрием вашите данни от нашите електронни и физически записи, освен ако запазването на тези данни стане необходимо за спазване на правно задължение или за упражняване, установяване или защита на нашите права или законни интереси пред съдебни, данъчни или други органи.

 

За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неоторизирано използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме личните ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

9.       Вашите права

 

Съгласно GDPR имате следните права:

 

·         Право на достъп

 

Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с вас и, ако е така, да получите копие от личните ви данни, които се обработват от нас, както и информация за обработката. Моля, имайте предвид, че вашето право на достъп не е абсолютно, доколкото е ограничено от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от вас, можем да наложим разумна такса по отношение на нашите административни разходи.

 

·         Право на коригиране

 

Имате право да поискате от нас да коригираме вашите лични данни, които са неточни, и да попълним вашите лични данни, които са непълни.

 

·         Право на изтриване

 

В някои случаи може да имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни. Това ще включва например такива случаи, когато личните данни вече не се изискват за целите, за които са били събрани; ако личните данни са били обработвани неправомерно; ако упражните правото си на възражение; и др.

 

·         Право на ограничаване на обработването

 

В някои случаи може да имате право да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни, например, ако искате да определите точността или основанието за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до просто съхраняване на вашите лични данни, а всяка друга обработка е преустановена.

 

·         Право на преносимост на данните

 

В случаите, когато обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие или на договорна необходимост и до степента, в която вашите лични данни се обработват автоматично, имате право да получите всички такива лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат и по ваше искане ще предоставим тези данни на трети страни, когато това е технически осъществимо.

 

·         Право на жалба

 

Ако установите, че при обработването на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

·         Право на оттегляне на съгласието

 

Ако обработваме някои от вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

 

·         Право на възражение

 

Имате право да възразите, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на нашите легитимни интереси, както е обяснено по-горе. Ние повече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Когато вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право да възразите по всяко време. В случай на такова възражение ние повече няма да обработваме вашите лични данни за маркетингови цели. На практика, обикновено изрично се съгласявате предварително да използваме личните ви данни за маркетингови цели и ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашите лични данни за маркетингови цели. Можете също така да управлявате абонаментите си, като влезете в потребителския си акаунт на нашия уебсайт, уведомите ни да не използваме личните ви данни за маркетингови цели по имейл по всяко време или като следвате връзка „отписване” в нашите маркетингови съобщения.

 

10.   Упражняване на правата

 

За да упражните правата си, свързани с нашата обработка на вашите лични данни, моля, свържете се с нас, като използвате някоя от опциите, посочени по-долу (в раздел „Свържете се с нас“). Ще отговорим на вашите коментари, въпроси и искания в рамките на един месец след получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се има предвид сложността и броя на заявките, като ще бъдете уведомени за това в рамките на първоначалния период от един месец.

 

Моля, имайте предвид, че в някои случаи вашите права са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните ви данни, тези права може да бъдат неприложими.

 

Може да се наложи да изискаме допълнителна информация от вас във връзка с вашата заявка, за да можем да потвърдим вашата самоличност и че имате съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да се гарантира, че вашите лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получават, както и за да може да обработим вашата заявка.

Ние ще извършим действията, свързани с удовлетворяването на Вашите права по-горе, безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради тяхната повторяемост – в такива случаи можем да наложим разумна такса, с оглед на нашите административни разходи или може да откажем да предприемем действия по ваше искане.

 

11.   Изменение на Политиката

 

Ние поддържаме тази Политика за поверителност в процес на преглед и можем да я актуализираме от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте съгласни с промените.

 

12.   Данни за контакт


Въпроси, коментари и искания относно тази Политика за ползване бисквитки следва да бъдат адресирани до: [email protected] или ни пишете на адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3.